Make your own free website on Tripod.com

Kaca Payun

Perkawis Girimukti

Gapura

Padungdengan

Tagog

Nu Maca

Iber Buku Sunda

Rumpaka

Béwara

Résénsi Buku

Kolom Ajip Rosidi

Ésséy

Carita Pondok

Sajak-Dangding

Guguyon

Kleub Buku

Arsip Lalayang

 

 

 - Rumpaka -


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rumpaka Lalayang Girimukti :

Hawé Setiawan

Dadan Sutisna

Rachmat Taufiq Hidayat

Purwanto

 

Désain Grafis Édisi Citak:

Déddy Sobandi

 

Désain Grafis Édisi On-Line :

Dadan Sutisna

 

Alamat Rumpaka :

Jl. Karawitan No. 46 Bandung 40264

Telp./Fax. 7304764

E-mail : lalayang_girimukti@hotmail.com, lalayang-girimukti@yahoo.com

Lalayang Girimukti nyadiakeun lolongkrang ka sing saha baé anu aya karep nuliskeun pangalaman maca buku-buku Sunda, artikel atawa résénsi buku. Panjang karangan saeutikna 5000 karakter atawa tilu kaca kertas kuarto deubeul spasi (husus kanggo édisi citak). Rumpaka gaduh hak ngaropéa tulisan kalawan teu ngarobah eusina. Kanggo anu karanganana dimuat boh dina édisi citak, boh dina édisi on-line, baris dipasihan kagegelan mangrupi buku Sunda ti penerbit P.T. Kiblat Buku Utama. Kintunkeun karangan Sadérék ka é-mail lalayang_girimukti@hotmail.com atanapi lalayang-girimukti@yahoo.com
 

lalayang girimukti online copyright©2002 - desain ku dadan_sutisna@hotmail.com